Usługi

Firma świadczy usługi w zakresie
-Faszynowanie stawów
-Umocnienia brzegów rzek
-Umocnienia rowów melioracyjnych
-Wbijanie palisad
-Układanie kratownic z kiszek faszynowych pod narzut kamienny
-Umocnienia skarp stawów
-Umocnienia brzegów rzek
-Umocnienia rowów melioracyjnych
-Wbijanie palisad
-Układanie kratownic z kiszek faszynowych pod narzut kamienny
-Narzuty kamienne
-Wykonanie płotków faszynowych
-Wykonanie opasek kiszek faszynowych
-Wykonanie brzegosłonu
-Układanie darniny na skarpach rzek i stawów
-Formowania skarp stawów
-Formowanie brzegów rzek
-Układanie materaców gabionowych
-Układanie koszy gabionowych
-Wypełnianie materaców i koszy gabionowych
-Remont stawów
-Remont rowów melioracyjnych
-Remont wałów przeciwpowodziowych
-Wykopy zbiorników wodnych
-Roboty ziemne
-Umocnienia skarp stawów

.